Terminy Spotkań

Nasze spotkania odbywają się raz w miesiącu w Warszawie przy ulicy Złotej 59.

Wszystkie spotkania rozpoczynamy o godzinie 17:00

Kolejne spotkania w 2019 roku planujemy:

16 stycznia 

13 lutego - Walne Zebranie

13 marca

10 kwietnia

15 maja

5 czerwca

11 września

9 października

6 listopada

11 grudnia

 

Zapraszamy.