Terminy Spotkań

Nasze spotkania odbywają się raz w miesiącu w Warszawie przy ulicy Sokołowskiej 4.

Kolejne spotkania w 2018 planujemy:

13 września - wypadki przy pracy ( prawo, studium przypadku)

11 października

15 listopada

5 grudnia