02.12.2022 Rada Stowarzyszenia w Krakowie

Też byliśmy w Krakowie.


W dniu 2 grudnia 2022 r. w Krakowie Zarząd Główny OSPS BHP zwołał Radę Stowarzyszenia. Rada została zorganizowana przez ZG OSPS BHP przy udziale Oddziału Kraków. W posiedzeniu Rady uczestniczyły Zarządy i Członkowie oddziałów z całej Polski, na chwilę obecną oddziałów jest 36.

 

Podczas spotkania przedstawiciel OIP w Krakowie omawiał współpracę naszej organizacji z PIP na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. W dalszej części Prezes OSPS BHP Oddziału w Krakowie, przedstawił przykłady działań oddziału krakowskiego mające wpływ na rozwój Służby BHP.

 

Najważniejszą częścią spotkania była burzliwa dyskusja nad zmianami Statutu i Regulaminów OSPS BHP. Rozwój technologii, zmiany w otaczającym świecie, nowe wyzwania stawiane każdego dnia wpłynęły na dokonanie zmian w Statucie i Regulaminach naszej organizacji, celem dostosowania ich do obecnych wymagań. W podsumowaniu spotkania, Wiceprezes ZG OSPS BHP Radosław Pych, przedstawił propozycje zmian, które zgłaszane były przez Członków naszej organizacji.