26.01.2023 Porozumienie o współpracy z SGGW

Umowa o współpracy z SGGW podpisana.


W dniu 26.01.2023 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, reprezentowana przez

  1. Dr hab. Mariusza Maciejczaka, prof.SGGW - Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie,
  2. Mgr Andrzeja Szmalca - Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Gospodarką SGGW w Warszawie,
  3. Dr hab. Marcina Wysokińskiego, prof. SGGW - Kierownika Studiów Podyplomowych „Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie"

 

podpisała porozumienie w współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP, które reprezentowali:

 

  1. Elżbieta Bożejewicz - Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP,
  2. Mirosław Mitura - Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP w Warszawie,
  3. Marlena Szwed - Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP Warszawa Centrum,
  4. Angelika Matla - Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP Warszawa Wola.

Z upoważnienia kol. Mitury porozumienie podpisał kol. Mirosław Ossowski.

 

Co nam to daje – ktoś zapyta, otóż odpowiedź jest prosta – rozpoczynamy oficjalną współpracę z największą uczelnią w kraju, jako Stowarzyszenie zyskujemy bezpłatną reklamę wśród przyszłych kadr BHP, mamy dostęp do specjalistycznych kursów, seminariów oraz konferencji naukowych organizowanych przez SGGW, mamy możliwość pozyskiwania nowych członków, jak również mnóstwo innych profitów.

 

Co w zamian ? M.in. mamy zamiar uczestniczyć w badaniach naukowych z udziałem potencjału kadrowego i wyposażenia technicznego, doskonalić metody związane z procesem kształcenia w SGGW, tak aby umiejętności praktyczne zdobyte przez absolwentów SGGW w większym stopniu odpowiadały potrzebom Służby BHP, zapraszać przyszłe kadry BHP na nasze spotkania – nie tylko tematyczne, wspierać doświadczeniem i wiedzą.

 

Jesteśmy głęboko przekonani iż obie strony odniosą wymierne korzyści.

Życzymy owocnej współpracy.