Historia oddziałuZ inicjatywy czynnie działających pracowników Służby BHP, w dniu 16 marca 2018 r. odbyło się zebranie Członków założycieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. W zebraniu uczestniczyło 20 Członków a nad prawidłowością zebrania czuwał V-ce Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP kol. Józef Witczak.

Podczas zebrania zostały zgłoszone kandydatury do władz Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W głosowaniu tajnym zostały wybrane władze oraz przyjęta nazwa Oddziału jako „Warszawa Wola”. Prezesem Oddziału została kol. Cecylia Połuboczek, V-ce Prezesem zostali kol. Mariusz Matycz i Krzysztof Wolicki, na Sekretarza powołano kol. Piotra Perkę a Skarbnikiem jest kol. Adam Suszcz. Podczas zebrania wybrano Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Zebranie odbyło się w miłej atmosferze a Członkowie założyciele jednogłośnie stwierdzili, że powstanie nowego Oddziału w Warszawie jest zasadne i potrzebne.