"Karna lub wykroczeniowa odpowiedzialność pracownika Służby BHP okiem biegłego"

W dniu 01.12.2021 r. zorganizowaliśmy webinar nt. „Karnej lub wykroczeniowej odpowiedzialności pracownika Służby BHP- okiem biegłego”. Spotkanie skierowano do wszystkich pracowników Służby BHP tych zrzeszonych w OSPS BHP oraz dla wszystkich osób zainteresowanych.

Spotkanie poprowadził p. Marcin Kosicki Główny Specjalista ds. BHP, Ekspert ds. Bezpieczeństwa Przemysłowego, Rzeczoznawca, Biegły Sądowy z zakresu BHP. Prelegent omawiał bardzo ważny aspekt naszej pracy związany z odpowiedzialnością za popełniane błędy, niedopatrzenia, zaniedbania i brak kwalifikacji do wykonywania zawodu Inspektora BHP. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, kiedy i w jakich okolicznościach możemy podlegać takiej odpowiedzialności.

Webinar spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem pracowników Służby BHP o czym świadczy liczba słuchaczy, a było ich aż 170.