Spotkanie tematyczne - zagrożenia elektryczne

17 marca 2021 r. zorganizowaliśmy spotkanie tematyczne w sprawie zagrożeń elektrycznych, które poprowadził nasz oddziałowy kolega Janusz Rożnowski. Spotkanie miało otwartą formułę, dlatego też wysłaliśmy zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu do wszystkich oddziałów naszego Stowarzyszenia. Zainteresowanie tematem było naprawdę imponujące, co miało przełożenie w liczbie uczestniczących słuchaczy a było nas 135 osób. Bardzo dziękujemy Zarządowi Głównemu za możliwość korzystania z platformy ZOOM, która pozwala na szerokie uczestnictwo osób zainteresowanych z różnych regionów kraju.

Kolega Janusz omówił zagrożenia występujące podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi, wskazał środki zapobiegawcze chroniące przed urazami i wypadkami, podał podstawy prawne oraz stosowne normy odnoszące się do elektryczności. Na koniec spotkania wywiązała się ożywiona dyskusja, za która bardzo dziękujemy, gdyż każde zadane pytanie pozwala stwierdzić, iż temat jest niezwykle ważny, dlatego też należy o nim mówić i przypominać.