"Spotkanie z historią BHP"

W dniu 17 września 2021 r. spotkaliśmy się w Radomiu w gronie sąsiednich oddziałów OSPS BHP na wyjątkowym „Spotkaniu z historią BHP”. Wydarzenie miało na celu ukazać rozwiązania wspierające bezpieczeństwo pracy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat oraz te najnowocześniejsze. Spotkaniu towarzyszyła wystawa historycznych eksponatów BHP, które to eksponaty przywieźli uczestnicy.  Zaprezentowano środki ochrony indywidualnej, odzież, zabezpieczenia p.poż, pierwszą pomoc, znaczki, emblematy, piktogramy, plakaty, tablice, oznakowania i inne przedmioty, które już dawno wyszły z użycia. Najważniejszym  elementem spotkania było podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Muzeum BHP w Radomiu.

W trakcie spotkania można było wysłuchać prelekcji i porozmawiać z wieloma ciekawymi postaciami ze świata BHP – gośćmi specjalnymi, przedstawicielami instytucji i uczelni oraz aktywnymi behapowcami nawet z 50-letnim doświadczeniem zawodowym, którzy podzielili się  swoimi spostrzeżeniami na temat pracy w Służbie BHP i kultury bezpieczeństwa kiedyś i dziś. Spotkanie było niezwykłe nie tylko przez poruszaną tematykę i obecnych gości, ale z powodu całej oprawy wydarzenia i inicjatyw towarzyszących. W trakcie wydarzenia wszystkich uczestników obowiązywał dress code – strój behapowca lub innego pracownika w odzieży ochronnej/roboczej sprzed co najmniej 30 lat.

Podczas spotkania rozstrzygnięto organizowane konkursy branżowe konkurs plastyczny „Moje wymarzone miejsce nauki zdalnej” oraz regionalny etap konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”. Gospodarzem wydarzenia był radomski oddział OSPS BHP wraz z firmami partnerskimi. Spotkanie zamykała branżowa kolacja integracyjna w klimacie lat 70/80-tych.