Walne Zebranie Oddziału

27.09.2022 r.


W 2022 r. skończyła się 4 letnia kadencja Zarządu OSPS BHP Oddział Warszawa Wola, dlatego też zgodnie ze Statutem naszej organizacji w dniu 27.09.2022 r. zostało zwołane Walne Zebranie celem wyboru nowego Zarządu. Dotychczasowy Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu OSPS BHP Warszawa Wola - Cecylia Połuboczek

Wiceprezes Zarządu OSPS BHP Warszawa Wola - Mariusz Matycz

Wiceprezes Zarządu OSPS BHP Warszawa Wola - Krzysztof Wolicki

Skarbnik Zarządu OSPS BHP Warszawa Wola - Adam Suszcz

Sekretarz Zarządu OSPS BHP Warszawa Wola - Katarzyna Wołyniec

ustąpił miejsca nowemu Zarządowi:

 

Prezes Zarządu OSPS BHP Warszawa Wola -Angelika Matla

Wiceprezes Zarządu OSPS BHP Warszawa Wola -Dariusz Płachecki

Wiceprezes Zarządu OSPS BHP Warszawa Wola - Agnieszka Dembińska

Skarbnik Zarządu OSPS BHP Warszawa Wola - Adam Suszcz

Sekretarz Zarządu OSPS BHP Warszawa Wola - Katarzyna Wołyniec

 

Wybrano też Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Wolicki

Mariusz Matycz

Michał Piekarski

 

Sąd Koleżeński

Prokopowicz Katarzyna

Martyna Trzos

Ewa Wlizło

 

 

Serdecznie dziękujemy ustępującemu Zarządowi za Wasze dotychczasowe działania oraz wkład włożony w rozwój naszego Oddziału, zarazem witamy nowy Zarząd życząc powodzenia w nowych działaniach i rolach.