Rada Stowarzyszenia

Gdańsk, 08.12.2023 r.


Ważne wydarzenie dla Stowarzyszenia.

W skromnym składzie ale też braliśmy udział. Omówiliśmy wiele istotnych zmian, przede wszystkim w prowadzeniu dokumentacji Oddziału. Zaprezentowano również, oczywiście w zarysie ogólnym, nowe oprogramowanie wspomagające pracę każdego Oddziału, tak aby wszystko było ujednolicone. Poruszono też wiele innych kwestii dotyczących pracy i funkcjonowania Oddziałów, Zarządowi Głównemu przekazano również wiele uwag dotyczących spraw bieżących. Partnerem Wspierającym wydarzenie była firma Krause. Jej przedstawiciele zaprezentowali, oczywiście w wielkim skrócie, programy szkoleń jakie prowadzą. Do zobaczenia w przyszłym roku - w Rzeszowie.