Nadzwyczajne Walne Zebranie

06 marca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawa Wola


W imieniu Zarządu OSPS BHP Oddział Warszawa Wola,

zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału,

które odbędzie się w dniu 06.03.2023 r. w Warszawie,

przy ul. Hożej 63/67 w budynku PKP Energetyka S.A.,

- w pierwszym terminie o godzinie 17:00,

- w drugim terminie o godzinie 17:30.

 

Porządek obrad:

- wybór delegatów na Zjazd Zarządu Głównego.

 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału nie będzie zajmowało się innymi sprawami.