Rada Stowarzyszenia - Wrocław 2022

W dniu 22 kwietnia 2022 r. we Wrocławiu odbyła się Rada Stowarzyszenia, w której uczestniczyli Prezesi i Członkowie Zarządu Oddziałów OSPS BHP z całej Polski. Podczas spotkania zostały podsumowane działania Oddziałów w roku 2021 oraz omówione wyniki ankiety „Strategia zarządzania wizerunkiem OSPS BHP”. W drugiej części spotkania omawialiśmy zmiany w Statucie OSPS BHP, Regulaminie oraz Zasadach etyki Członka OSPS BHP, w tym miejscu wywiązał się żywa dyskusja, która odzwierciedlała różne stanowiska osób uczestniczących w spotkaniu. Różne „głosy z sali” były skrzętnie notowane i zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji omawianych dokumentów. Na zakończenie spotkania Prezes Zarządu Głównego wyróżniła Oddziały, które wykazały się wartościowymi działaniami na rzecz promocji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz aktywną działalnością statutową w 2021 r. W nagrodę ZG wręczył wyróżnionym Oddziałom dyplomy oraz rollupy z nowym logo naszej organizacji. Oddział Warszawa Wola również dostąpił zaszczytu wyróżnienia, za co dziękujemy.