Webinar - "Digitalizacja procesów BHP, środowiska oraz jakości na przykładzie systemu BlueKanGo".

W dniu 20 stycznia 2021 r. o godz.17:00 uczestniczyliśmy w webinarze „Digitalizacja procesów BHP, środowiska oraz jakości na przykładzie systemu BlueKanGo”. Prelegentem spotkania był Pan Dariusz Kowalski, Kierownik przedstawicielstwa BlueKanGo na Polskę, lider projektu i specjalista wdrożeń cyfrowych. Obecny rozwój techniki,  technologii produkcji, coraz bardziej skomplikowane procesy, maszyny, urządzenia, rozbudowane struktury pracownicze, posiadanie siedzib w różnych rejonach Polski to wszystko wpływa na coraz trudniejszą i bardziej pracochłonną pracę Służby BHP. Webinar pozwolił poznać narzędzie, które minimalizuje pracę, zarządza wieloma obszarami z poziomu komputera, tabletu czy telefonu, dzięki czemu praca pracownika Służby BHP będzie łatwa, mniej pracochłonna i przejrzysta na wszystkich szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Zamieńmy narzędzia biurowe i papierową dokumentację na rzecz narzędzia cyfrowego pomagającego zarządzać naszym czasem pracy oraz zależnymi obszarami danych. Webinar spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem członków naszego stowarzyszenia jak również osoby nie zrzeszone w naszej organizacji.